Meny

En begynnende åpning av Normisjonshuset og dets aktiviteter.

Kjære medlemmer og besøkende på huset.

 

Tid for sakte åpning og normalisering er på gang J

Vi vil først åpne med et vanlig møte den 7. juni.  I mellomtiden vil vi slippe to andakter på
Facebook.  

Programmet fremover blir da slik:

10.05 – Video – Torgeir
24.05 – Video Sverre Fjelberg
07.06 Vanlig møte med Geir.
26.07 – Fellesmøte hos oss

Undergruppene kan åpne sine aktiviteter igjen fra i morgen av, i den grad de syntes det er riktig.
Det er viktig at alle følge smittevernreglene som ligger vedlagt, både arrangør.
og det enkelte medlem. Vi må fortsatt være med på dugnaden.

Da gjenstår det bare å ønske oss en god og annerledes 17. mai og Guds fred over dagene som kommer.

Med vennlig hilsen
Dag Wengen
For styret i Normisjon Askim

 

Vedlegg
-oOo-

Råd fra Normisjon sentralt i forbindelse med
gjenåpning av lokallag/foreninger/menigheter

Vi gjør oppmerksom på at rådene vi gir nedenfor, ikke har status som offentlige smitteveiledere.
Ansvaret ligger hos lokal arrangør, som må følge med på anbefalinger både fra sentrale og kommunale helsemyndigheter.

 

Generell informasjon

 • Sørg for å gi god informasjon om smitteverntiltak på forhånd.  
 • For hvert arrangement skal det være en smitteverns ansvarlig.
  Vedkommende skal påse at:
  • Det blir skrevet en liste med navn og telefonnummer til alle som er tilstede. (For evt. smittesporing i etterkant)
   Ikke la samme penn gå fra hånd til hånd. Hvis noen ikke vil stå på lista, kan de ikke være med på arrangementet.
  • Påse at totalt antall til stede ikke overskrider 50 til enhver tid, medregnet personell fra arrangøren selv.
   Det sjekkes mot registrering/navneliste.
  • Ved arrangement over 20 personer skal det sendes en mail til kommuneoverlege Barbro Kvaal, (mail adr: barbro.kvaal@io.no), inneholdende dato, arrangement, smitteverns ansvarlig og antall. (Navneliste sendes kun på forespørsel)
  • Påse at disse smitteverns reglene overholdes for alle grupper.
 • Benytte Vipps ved kollekt og/eller sette en kollektkurv ved utgangen.

 

Møtelokalet

 • Maksbegrensning i rom:
  • Er det flere rom i lokalene som brukes, oppfordrer vi til å sette en maksbegrensing
   på antall mennesker i hvert rom.
  • Det kan også være lurt å avgrense hvilke rom som brukes om det ikke er nødvendig å bruke alle rom.
 • Holde minimum en meters avstand mellom hverandre.
 • Minn om at det ikke skal være fysisk nærkontakt mellom mennesker fra ulike husstander
 • Unngå at mange samler seg i klynger ved inngangen eller andre steder i lokalet
 • Alle bord og stoler i alle rom må ha minst en meter avstand
 • Sørg for at flest mulig dører står åpne under samlingen. Da slipper mange å ta i dørhåndtak.
 • En dørvakt bør passe på at inngangsdøren står åpen i den tiden det er naturlig for ankomst/avreise.
  Disse smitteverns reglene og hygieneregler fra FHI henges synlig flere steder i lokalet.

Rengjøring

 • Ha tilgjengelig håndsprit/antibac på synlige steder i lokalet.
 • Toaletter og vaskeservanter må rengjøres både før og etter arrangementet. Tørk over flater som toalettsete, toalettknapp og kran på servanten.
 • Gi tydelig beskjed om at folk må vaske hendene før de går inn på toalettet, og selvsagt etter at de har vært der. (Pga. fare for smittespredning via dørhåndtak og toalettknapp)
 • Ansvarlig arrangør må ta ansvar for å desinfisere bordoverflater, trappegelender, dørhåndtak, toalettknapp både før og etter samlingen. Hvis samlingen varer lenger enn en time, bør dørhåndtak, toalettknapp og bordflater vaskes.
 • Husk å gå over felles instrumenter og teknisk utstyr (mikrofon, miksepult, ol) med egnede desinfiseringsmiddel både før og etter arrangementet
 • Bruk engangskluter i størst mulig grad.
 • Ved bruk av mikrofiber klut, trengs kun vann. Brett kluten i fire, bruk en side pr. objekt som skal vaskes. Når alle åtte sidene er brukt, legges den i plastpose til vask. Ta ny klut. Brukte kluter skal vaskes i vaskemaskin på minimum 60 grader.
 • Bruk av engangshansker kan gi falsk trygghet. Smitteoverføring via hender med hansker skjer på samme måte som for hender uten hansker. Derfor anbefales som hovedregel bare hansker ved håndtering av urene gjenstander eller ved oppgaver som gjør at hendene blir tilgriset.

 

Matservering

 • Ingen matservering før sommeren.

 

Risikofaktorer ved å åpne

Det å åpne opp igjen for samlinger medfører en risiko vi må være klar over. Hvis én person som har vært på et arrangement får påvist smitte, vil alle som hun eller han har vært i nærkontakt med (definert som kroppskontakt eller mindre enn to meters avstand i mer enn 15 min) bli satt i karantene.
Dette kan ved første øyekast virke krevende å forholde seg til. Vi tror imidlertid at vi i lang tid framover må leve med restriksjoner i forbindelse med fellesskapssamlinger.

Til undergrupper.

Derfor anbefaler vi å starte opp igjen der hvor en ut fra undergruppens vurderinger mener det er forsvarlig. Vi oppmuntrer til god dialog med oss og lokale smittevernsmyndigheter hvis det oppstår tvil.  Mange faktorer kan virke inn på den avgjørelsen, f.eks. alderssammensetning, om det er mange i risikoutsatte grupper, lokalets anvendelighet osv. Det kan være forskjellige vurderinger for store grupper og små grupper. Vi må derfor ha respekt for at dette kan vurderes ulikt og at fellesskapene velger ulike tidspunkt for å starte opp igjen virksomheten.

 

Spørsmål rettes til Dag wengen – 930 12 699

 

Styret i Normisjon i Askim

Rangér:

(C)opyright Normisjon Askim 2010.

Powered by Cornerstone